Năm 2021: Chỉ số SIPAS của Bình Phước đạt 82,98%, tăng 3,13% so với năm 2020

Thứ năm, 02/06/2022 10:32

Theo công bố của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh đạt 82,98% (tăng 3,13% so với năm 2020), có 4/5 tiêu chí có chỉ số tăng so với năm 2020, cụ thể: Chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính; Chỉ số hài lòng về công chức; Chỉ số hài lòng về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Ngày 31/5/2022, Sở Nội vụ Bình Phước đã ban hành báo cáo 76/BC-SNV  về kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh Bình Phước.

20220602-pg1.jpg

Ảnh minh hoạ

Báo cáo cho biết, năm 2021, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai thực hiện cải cách hành chính toàn diện trên cả sáu lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng chính quyền điện tử ... Người dân, tổ chức đã dần cảm nhận được sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong công cuộc cải cách hành chính thông qua việc tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, được phục vụ tốt hơn trong quá trình giải quyết công việc, nhận được kết quả dịch vụ công có chất lượng cao hơn. 

Tuy nhiên, Sở Nội vụ cũng chỉ ra rằng, thứ hạng Chỉ số SIPAS của tỉnh giảm 5 bậc so với năm 2020, đứng thứ 62/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm cuối các tỉnh, thành phố; còn 1/5 tiêu chí có Chỉ số hài lòng giảm là Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, giảm 1,59% so với năm 2020. 

Nguyên nhân chính dẫn đến thứ hạng giảm là do năm 2021 do ảnh hưởng của dịch covid, giãn cách xã hội, hồ sơ tồn đọng nhiều dẫn đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức chưa kịp thời và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả Chỉ số. Một bộ phận người dân, tổ chức khi đi giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính thường thông qua tư vấn, môi giới, không trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nên khi trả lời phiếu điều tra xã hội học thông tin cung cấp chưa được chính xác đầy đủ... dẫn đến Chỉ số đánh giá chưa cao. 

Tinh thần, thái độ của một số cán bộ, công chức thực thi công vụ thường xuyên giao tiếp với nhân dân vẫn còn hạn chế. Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức chưa kịp thời./.

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top