Mường Ảng: Xây dựng Nông thôn mới

Thứ hai, 11/09/2023 18:08

Về xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng (Điện Biên) hôm nay, những con đường đất nhỏ hẹp trước kia đã được thay bằng đường bê tông phẳng lì nối dài giữa các bản; những nương lúa, nương ngô kém hiệu quả đã chuyển đổi trồng cà phê, cây ăn quả xanh mướt. Sự thay đổi đó bắt nguồn từ sức lan tỏa việc xây dựng NTM trên địa bàn xã.

h1_12.jpg

Cả hệ thống chính trị Mường Ảng vào cuộc

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay Chương trình NTM trên địa bàn huyện Mường Ảng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM và NTM kiểu mẫu tăng lên. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Xã Ẳng Nưa được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Ðể tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm. Theo phương châm "tiêu chí dễ triển khai làm trước", từ thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn NTM đến nay, tiêu chí về "đầu tư cơ sở hạ tầng" luôn được chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp. Người dân đồng tình ủng hộ góp công góp của, hiến hàng nghìn mét vuông đất xây dựng đường giao thông. Nhờ đó, hệ thống đường từ huyện đến xã, đường nội bản và các tuyến đường vào khu sản xuất, nội đồng được quan tâm đầu tư; trên 71% kênh mương nội đồng được nâng cấp bê tông hóa. 
 
Hội Phụ nữ, Ðoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, phát động nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng bản làng xanh, sạch đẹp như: Chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thắp sáng đường quê; thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi... Nhờ đó làm thay đổi diện mạo, đời sống khu vực nông thôn miền núi.
 
Các phong trào chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm từ xã NTM Ẳng Nưa đã lan tỏa đến các xã trên địa bàn huyện Mường Ảng. Tiêu biểu như xã Ẳng Cang đã học tập và phát huy hiệu quả phong trào "tuyến đường hoa". Những năm qua, thực hiện chương trình xây dựng NTM, cùng với triển khai các chương trình dự án, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng, Ðảng ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm tới việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; tập trung nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa (nhà văn hóa, sân thể thao…). Kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa, trồng hoa tại tuyến đường từ huyện vào trung tâm xã và các tuyến đường nội bản; giao các hội, đoàn thể xã, bản tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ. Ðến nay, xã Ẳng Cang có hàng nghìn mét "đường hoa", góp phần đạt 9 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
 
Đưa phong trào xây dựng NTM ở Mường Ảng lên cao
Ẳng Nưa, Ẳng Cang chỉ là hai trong số những xã đã linh hoạt thực hiện xây dựng NTM theo cách "dễ làm trước". Một số xã lại tập trung thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Hiện nay, một số xã có tiềm năng, lợi thế đang triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng NTM...
 
Chương trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; cần sự tập trung thực hiện kiên trì, bền bỉ của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các sở, ban ngành, đoàn thể.
 
Theo ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng thì trrong giai đoạn tiếp theo UBND huyện Mường Ảng đã xây dựng các giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương về xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng thiết yếu, cơ bản ở nông thôn; chú trọng đầu tư cho các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã NTM. Thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP gắn với đẩy mạnh triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ðồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình. Ða dạng hóa việc huy động các nguồn lực và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù. 
 
Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn và cải tạo cảnh quan môi trường; trong đó tập trung phát triển các mô hình thôn, bản xanh - sạch - đẹp làm tiền đề phát triển du lịch cộng đồng. Ðồng thời, tỉnh đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đối với các xã sau khi công nhận đạt chuẩn NTM từ xã khu vực II, III về khu vực I tiếp tục được hưởng chế độ chính sách của khu vực II, III một vài năm sau khi công nhận để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn nông thôn, đặc biệt đối với hộ dân tộc thiểu số, hộ mới thoát nghèo.
theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top