Một số hình ảnh Liên hoan văn nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 08/01/2010 15:16

Liên hoan văn nghệ quần chúng của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 7/01/2010 đã thu hút được sự tham gia 22 đơn vị với gần 1.000 CBCCVC-LĐ với nhiều thể loại phong phú như hợp xướng hợp ca, múa… đã thành công tốt đẹp.

img

Website Bộ Thông tin và Truyền thông  trích đăng một số hình ảnh của buổi liên hoan văn nghệ này.
 

Kết quả Liên hoan văn nghệ quần chúng Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010

 

 img
img 
img 
img 
img 
img 
img 
img 
 img
img 
img 
 img
img 
 img
 img
 img
img 
img 
 img
 img
img 
img 
 img
img 
img 
 img
 img
 img
 img
 img
img 
 img
 img
 img
img 
img 
 img
 img
img 
 img
 img
 img
img 
 img
 img
img 
img 
 img
img 
img 
 img
img 
img 
img 
img 
 img
 img
 img
 img
 img
img 
img 
 img
img 
img 
img 
 img
 img
 img
 img
 img
img 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top