Môi trường nông thôn đạt nhưng thiếu bền vững, Củ Chi đang đẩy mạnh vận động toàn dân bảo vệ môi trường

Thứ ba, 03/10/2023 04:02

Theo đánh giá của phòng Tài nguyên Môi trường huyện Củ Chi, chất lượng môi trường trên địa bàn cơ bản đạt nhưng thiếu tính bền vững. Tại các xã còn một số đơn vị sản xuất xen cài trong khu dân cư, có nguy cơ phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường.

a22.jpg

Huyện Củ Chi đẩy mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường

Huyện Củ Chi (TP.HCM) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã bám sát các nội dung nhiệm vụ phân công. Trong đó, tình hình vệ sinh môi trường nông thôn rất được tập trung, và đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Môi trường khu dân cư trở nên xanh sạch hơn; ngăn chặn suy thoái của môi trường sinh thái trong quá trình phát triển kinh tế.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành 18 văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác môi trường, gắn kết việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường đến các đơn vị có liên quan cùng triển khai thực hiện.

UBND huyện và các xã đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Huy động được sức mạnh của cộng đồng và cả hệ thống chính trị trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục gắn kết thực hiện các tiêu chí về môi trường, chất lượng môi trường sống vào cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cũng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Đến nay, theo kết quả tự đánh giá, có 9/11 tiêu chí về môi trường, chất lượng môi trường sống đã đạt theo bộ tiêu chí do Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách hướng dẫn, thẩm định (chiếm tỷ lệ 91,82%).

Củ Chi đã triển triển khai 6 chương trình chuyên để hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới...

Chất lượng môi trường cơ bản đạt nhưng thiếu bền vững

Do đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chưa có văn bản hướng dẫn triển khai, kiểm tra đánh giá các chỉ tiêu liên quan tiêu chí phụ trách, thuộc Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TP giai đoạn 2021-2025, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa đủ cơ sở hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện.

Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vẫn tiếp tục tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023.

Qua triển khai chương trình, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Củ Chi đánh giá, chất lượng môi trường cơ bản đạt, nhưng thiếu tính bền vững. Trên địa bàn các xã còn một số đơn vị sản xuất hoạt động xen cài trong khu dân cư, có nguy cơ phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi đã đạt được kết quả bước đầu nhưng chưa bền vững. Việc tiếp tục vận động hộ dân chuyển đổi từ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường sang ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường cần có quá trình chuyển tiếp.

Ngoài ra, khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc thành phố thường xuyên phát sinh mùi hôi thối từ nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần Tâm Sinh Nghĩa và Công ty Cổ phần Việt Star.

Cùng với đó, UBND thành phố chưa ban hành giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn từng quận, huyện theo chỉ đạo của HĐND thành phố theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, khiến việc triển khai giá dịch vụ cho UBND các xã, thị trấn gặp khó khăn.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top