Mô hình tổ chức quản lý cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

Thứ hai, 06/05/2013 08:35

Trong xu thế hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng thông tin được xem là một trong những hạ tầng quan trọng nhất vì là nền tảng để quản lý và tích hợp tất cả các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác.

img

Tại Việt Nam, khái niệm cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu chưa được định nghĩa chính thức trong hệ thống văn bản của Việt Nam. Tuy nhiên, mạng viễn thông và Internet Việt Nam được khẳng định là cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, theo Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, Nghị định 160/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông….

Chưa có cơ quan chuyên trách về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

Trong thời gian qua, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam có những diễn biến phức tạp với sự xuất hiện các cuộc tấn công vào hệ thống thông tin, vào các cơ quan tổ chức nhà nước và doanh nghiệp. Trong khi đó, tại Việt Nam hiện vẫn chưa có cơ quan chuyên trách hay mạng lưới điều phối riêng về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu. Chức năng, nhiệm vụ này hiện vẫn được lồng ghép trong các cơ quan chuyên trách về đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam.  Ngoài ra, chưa có hệ thống văn bản về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu, chưa có khái niệm thống nhất về cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu… Thực tế này đòi hỏi phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường bảo vệ và quản lý cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu tại Việt Nam.

Mô hình tổ chức quản lý cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

Theo đề xuất của Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông, mô hình tổ chức quản lý điều phối cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu tại Việt Nam sẽ gồm 4 cấp: Ủy ban quốc gia về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu do Thủ tướng hoặc Phó thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng là các phó chủ tịch, lãnh đạo các bộ ngành có liên quan giữ vai trò ủy viên; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) là Cơ quan điều phối về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia, trong cơ quan điều phối sẽ thành lập Nhóm ứng cứu sự cố cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia; Các Bộ/ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu.

Ngoài ra, một số các giải pháp khác về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu cũng được đề xuất, trong đó có đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh thông tin tuyền truyền về bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu…

Trong bối cảnh phát triển nóng của thị trường thông tin truyền thông, cùng vai trò tác động ngày càng sâu rộng của các hệ thống thông tin và mạng đối với việc vận hành hiệu quả các cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia, cần phải xây dựng những biện pháp, giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu tại Việt Nam.
 

Nguyễn Quỳnh Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top