Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông


Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Học viện thực hiện hai chức năng cơ bản:
+ Giáo dục, đào tạo cho xã hội và cho nhu cầu của Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.
+ Nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu xã hội và nhu cầu của Ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.
 
Trụ sở chính:
122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
 
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội:
Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội  
 
Học viện Cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh
11 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 
Cơ sở Đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh:
Đường Man Thiện, P.Hiệp Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
 
 
BAN GIÁM ĐỐC 

Giám đốc  
Ông Vũ Văn San
ĐT: 024.38544451
Email: sanvv@mic.gov.vn
 
Phó Giám đốc:  
TS. Vũ Tuấn Lâm
ĐT: 028.33560389
Email: lamvt@mic.gov.vn

TS.Tân Hạnh
ĐT: 028.38295258
Email: 

Ông Trần Quang Anh
ĐT: 024.38544451
Email: tqanh@mic.gov.vn

Ông Hoàng Đăng Hải
ĐT: 024.38544451
Email: hdhai@mic.gov.vn

Ông Đặng Hoài Bắc
ĐT: 024.38544451
Email: dhbac@mic.gov.vn

Cơ sở đào tạo tại Hà Đông 
Khoa Cơ bản 1 
Khoa Công nghệ thông tin 1 
Khoa Kỹ thuật điện tử 1 
Khoa Quản trị kinh doanh 1 
Khoa Viễn thông 1 
Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học 
Khoa Tài chính Kế toán 
Trung tâm Đào tạo Đại học Mở 

Cơ sở Học viện tại TP. HCM
Khoa Cơ bản 2 
Khoa Công nghệ thông tin 2 
Khoa Kỹ thuật điện tử 2 
Khoa Quản trị kinh doanh 2 
Khoa Viễn thông 2
  
Các trung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 (PTTC1) 
Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 (PTTC2)
Các đơn vị nghiên cứu khoa học
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện (RIPT) 
Viện Kinh tế Bưu điện (ERIPT) 
Viện công nghệ thông tin và Truyền thông CDiT 

Các phòng ban chức năng
Phòng Tổng hợp
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên 
Phòng Kinh tế Tài chính 
Phòng Giáo vụ 
Phòng Đào tạo 
Phòng QL KHCN & HTQT 
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD 
Ban Tuyển sinh 
Ban Quản lý các Dự án 
Ban Biên soạn Lịch sử - Truyền thống 
Phòng Hành chính - Bảo vệ
 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoạt động theo Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế tổ chưc và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả