Trường Cao đẳng Công nghiệp In


Trường Cao đẳng Công nghiệp In là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo quyết Quyết định số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tên giao dịch và trụ sở chính của Trường
-  Tên trường bằng tiếng việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp In
-  Tên giao dịch Quốc tế: College of Printing Industry
-  Trụ sở chính: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
-  Website: http://www.cdcnin.edu.vn  
-  Điện thoại: 024. 37644489
-  Fax: 024. 37655219
 
Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 
 1. Các ngành nghề và trình độ đào tạo
* Trường đào tạo các trình độ:
- Trình độ cao đẳng:
+ Thời gian đào tạo: 2 đến 3 năm
+ Các ngành nghề đào tạo: Công nghệ in; Tin học ứng dụng; Công nghệ Kỹ thuật cơ khí; Quản trị kinh doanh; Công nghệ bao bì.
- Trung cấp:
+ Thời gian đào tạo: 12 đến 16 tháng.
+ Các ngành nghề đào tạo: Công nghệ in offset, Flexo, Ống đồng; hoàn thiện xuất bản phẩm; gia công bao bì, tem nhãn; Chế tạo khuôn in; Chế bản điện tử; sửa chữa thiết bị in; Trung cấp Công nghệ thông tin.
- Sơ cấp:
+ Thời gian đào tạo: 6 tháng.
+ Các ngành nghề đào tạo: Công nghệ in offset, Flexo, Ống đồng; hoàn thiện xuất bản phẩm; gia công bao bì, tem nhãn; Chế tạo khuôn in; Chế bản điện tử; sửa chữa thiết bị in.
Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật in và kiến thức quản lý cho cán bộ trong điều độ sản xuất in theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 
 2. Cơ cấu tổ chức
 
Ban Giám hiệu:
 - Hiệu trưởng: Ông Trần Văn Sơn
Điện thoại: 024.38349306
Email: tvson@mic.gov.vn   
- Phó Hiệu trưởng:
+ Ông Vũ Kết Đoàn
Điện thoại: 024.32272732
+ Ông Lưu Đình Quyết
Điện thoại: 024.3763 8660
 
 * Các Phòng chức năng:
 - Phòng Tổ chức Hành chính:
Quyền Trưởng phòng: Trần Hữu Kiên
Điện thoại: 024.3765.5216
 - Phòng Kế hoạch - Tài chính:
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phong Lan
Điện thoại: 024.66563131
 - Phòng Đào tạo:
Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Hòa Bình
Điện thoại: 024.32272745
 
 * Các Khoa đào tạo:
 - Khoa Công nghệ in:
Trưởng khoa: Giang Văn Khuyến
Điện thoại: 024.38587 6962
 - Khoa Công nghệ Thông tin:
Phó Trưởng khoa phụ trách: Nguyễn Xuân Tình
Điện thoại: 097 790 5550
  - Khoa Khoa học đại cương:
Phó Trưởng khoa phụ trách: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Điện thoại: 024.8587 6965
 - Khoa Công nghệ Bao bì:
Phụ trách Khoa: Phạm Thị Minh Thư
Điện thoại: 024.37656224
 - Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Liên kết đào tạo
Phụ trách Trung tâm: Lưu Thị Khuyên
Điện thoại: 024.3837.4970
 
* Các tổ chức đoàn thể
 - Đoàn Thanh niên:
Bí thư: Nguyễn Thị Thu Phương
Điện thoại: 024.37655219
 - Công đoàn:
Chủ tịch: Đỗ Đức Cương
Điện thoại: 0986.077.669

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trường Cao đẳng Công nghiệp In không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả