Thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công văn số 1710/UBND-KSTTHC về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ.


20230612-m01.jpg

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo để hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ triển khai Đề án 06/Chính phủ và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 20-3-2023 của UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại Văn bản số 1304/UBND-KSTTHC ngày 5-5-2023 của UBND thành phố về việc thực hiện 19 nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ cư trú; kịp thời tham mưu, trình ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ, chỉ đạo cập nhật, công khai các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan theo đúng quy định.

Thời hạn hoàn thành công việc này trước ngày 30-8-2023. UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND thành phố việc đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất, hiệu quả bảo đảm khắc phục tình trạng “manh mún”, “cát cứ thông tin”, “chia cắt”, “co cụm dữ liệu”, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát nhu cầu đào tạo cụ thể về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hoài Thu (hanoimoi.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)