Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá


1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng – Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Thông tin tài sản đấu giá

Tên tài sản: 01 xe ô tô con 5 chỗ ngồi

Nhãn hiệu: Toyota Cressida

Năm sản xuất: 1996

Nước sản xuất: Nhật Bản

3. Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)