Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là 01 xe ô tô của Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh


Thông báo số 151/TB-VPTPHCM ngày 30/11/2021 của Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá là 01 xe ô tô lên cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tên tài sản: 01 xe ô tô (Loại phương tiện: Xe ô tô con; Nhãn hiệu: TOYOTA COROLLA – ALTIS; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2001).

- Tổng giá khởi điểm: 143.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu đồng).

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật) kể từ ngày 03/12/2021 đến ngày 07/12/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028 3823 5409

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu, CMND/ CCCD.

***Chú ý: Không trả lại hồ sơ cho tổ chức có hồ sơ không đạt yêu cầu.

Nội dung thông báo xem tại đây.

Đại diện Văn phòng Bộ tại TP.Hồ Chí Minh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )