Thông báo Kết quả thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP⋅Hà Nội


Thông báo số 1439/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 02/11/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc Thông báo Kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP.Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)