Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương


Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 04/9/2021 cho 20 chỉ tiêu viên chức vào 05 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I.   Số lượng viên chức tuyển dụng

STT
Vị trí
Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp viên chức
Số lượng
Đơn vị cần tuyển Viên chức
Địa điểm làm việc
1
Vị trí 01
Khai thác Bưu chính
Nhân viên
(Mã số
01.005)
04
Bưu điện CP16
TP.Hà Nội
01
Bưu điện T78
TP.Hồ Chí Minh
Vị trí 02
Vận chuyển Bưu chính
Nhân viên (Mã số
01.005)
9
Bưu điện CP16
TP.Hà Nội
3
Vị trí 03
Khai thác Viễn thông
Nhân viên (Mã số
01.005)
1
Bưu điện CP16
TP.Hà Nội
4
Vị trí 04
Trực trạm vệ tinh
Nhân viên (Mã số
01.005)
1
Bưu điện CP16
TP.Hà Nội
5
Vị trí 05
Vận hành, sửa chữa mạng viễn thông
 
Nhân viên
(Mã số
01.005)
02
Bưu điện CP16
TP.Hà Nội
01
Bưu điện T78
TP.Hồ Chí Minh
01
Bưu điện T26
TP.Đà Nẵng
 
Tổng cộng
 
20
 
 

II. Mô tả vị trí công việc cần tuyển dụng

1. Vị trí 01: Khai thác Bưu chính

a) Giao nhận bưu gửi/túi thư từ các bộ phận liên quan; khai thác bưu gửi, đóng/mở túi thư theo quy định;

b) Tiếp nhận, phối hợp giải quyết khiếu nại, xử lý và lập biên bản những trường hợp sai sót trong quy trình khai thác bưu gửi;

c)Lập báo cáo thống kê, kế toán và các báo cáo nghiệp vụ theo quy định;

d) Phối hợp với các bộ phận liên quan trong các tình huống khẩn cấp theo điều hành của cấp trên để đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc của cơ quan Đảng, Nhà nước.

e) Nắm vững tổ chức mạng bưu chính KT1, hệ thống cơ sở khai thác, điểm phục vụ bưu chính, các tuyến vận chuyển và tuyến phát thuộc địa bàn đơn vị quản lý;

f) Nắm vững các quy định, quy trình nghiệp vụ tại công đoạn trực tiếp đảm nhiệm, nắm được quy định, quy trình nghiệp vụ tại công đoạn khác trong quy trình, hệ thống đơn vị hành chính trong nước, đặc biệt là địa bàn hành chính nơi đơn vị đang hoạt động;

2. Vị trí 02: Vận chuyển Bưu chính

a) Lái xe và thực hiện giao nhận và vận chuyển bưu gửi hoặc túi thư KT1 theo các quy định, quy trình nghiệp vụ;

b)Phối hợp giải quyết khiếu nại liên quan đến quá trình vận chuyển bưu gửi hoặc túi thư KT1;

c) Phối hợp với các bộ phận liên quan trong các tình huống khẩn cấp theo điều hành của cấp trên để đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc của cơ quan Đảng, Nhà nước.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự cố về an ninh, an toàn và các sai phạm trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

3. Vị trí 03: Khai thác Viễn thông

a) Trực đảm bảo thông tin mạng Viễn thông và Mạng điện báo Hệ đặc biệt thông suốt 24/7 kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết. 

b) Tiếp nhận, khai thác điện báo mật và rõ bằng các phương thức thông tin vô tuyến (HF, UHF, VHF, Vệ tinh...), hữu tuyến.

c)Đảm bảo thông tin liên lạc bằng phương thức Moóc-xơ trong các tình huống khẩn cấp cơ mật.

d) Kiểm tra, đối soát với các đối tượng liên lạc theo quy định, đảm bảo an toàn, bí mật, nhanh chóng, chính xác trong mọi tình huống.

e)Theo dõi việc chấp hành quy trình, quy định, kỷ luật khai thác của các đối tượng liên lạc được quy định để phản ánh kịp thời cho các cấp Lãnh đạo trực tiếp.

f) Giải đáp, hướng dẫn các dịch vụ, các thắc mắc của khách hàng trong và ngoài mạng.

4. Vị trí 04: Trực trạm vệ tinh.

a) Đảm bảo thông tin thông suốt trong moi tình huống.

b) Giám sát hoạt động của các thiết bị tổng đài, truyền dẫn, ULC, truyền số liệu chuyên dùng…;

c) Xử lý các thuê bao hỏng, tạo mới và dịch chuyển điện thoại; đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật tuyệt đối. 

d) Trực tại các Trạm vệ tinh, xử lý các công viêc về chuyên môn, đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối, giám sát hoạt động các thiết bị có trong trạm, tiếp nhận và xử lý máy lỗi, hỏng; tạo máy mới và dịch chuyển máy

e) Vệ sinh công nghiệp các thiết bị có trong trạm, kiểm tra quản lý nhà trạm đảm bảo an toàn

f) Kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng các hệ thống nguồn điện, máy nổ, ánh sáng tại các Trạm RSU.

g) Phóng, nạp và đo thử ắc quy định kỳ cho Tổng đài và các máy nổ dự phòng

5.Vị trí 05: Vận hành sửa chữa mạng viễn thông

a) Triển khai thử nghiệm thiết bị, kỹ thuật mới trên mạng lưới; Giám sát, phối hợp triển khai lắp đặt chuyển giao các trang thiết bị mới.

b) Thường xuyên kiểm tra tình hình liên lạc, chất lượng thiết bị trên Mạng điện báo. Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho các đài thuộc mạng.

c) Định kỳ kiểm tra các trang thiết bị thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai đảm bảo thông tin cơ động phục vụ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

d) Quản lý hạ tầng đài, trạm, hệ thống anten nguồn điện, các hệ thống thu phát sóng của Cục Bưu điện TW.

e) Vận hành xe thông tin chuyên dùng triển khai công tác bảo dưỡng thiết bị VTSN ở các đài tỉnh/thành phố.

f) Lắp đặt các hệ thống thiết bị vô tuyến sóng ngắn, thông tin chuyên dùng, các hệ thống cột, an ten, các hệ thống nguồn điện và trang thiết bị phụ trợ.

g) Sửa chữa các thiết bị vô tuyến sóng ngắn, thông tin chuyên dùng cho mạng điện báo Hệ đặc biệt theo các quy trình đã được ban hành.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện khác

- Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Có lý lịch bản thân và gia đình trong sạch, rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định của Đảng, Ngành, địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản.

- Thẩm tra lý lịch trước khi tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (theo mẫu lý lịch tự khai dùng cho người lao động được tuyển chọn vào làm việc tại Cục Bưu điện Trung ương).

3. Tiêu chuẩn cụ thể:
STT
Vị trí
Vị trí việc làm
Yêu cầu cụ thể
1
Vị trí 01
Khai thác Bưu chính
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
2
Vị trí 02
Vận chuyển Bưu chính
a.Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
b.Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 trở lên
3
Vị trí 03
Khai thác Viễn thông
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
4
Vị trí 04
Trực trạm vệ tinh
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
 
5
 
Vị trí 05
Vận hành sửa chữa mạng viễn thông
a.Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
b. Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 (ưu tiên có bằng lái xe hạng D trở lên)
 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Xét tuyển viên chức.

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

2. Xác định người trúng tuyển trong tuyển dụng viên chức:

a) Người trúng tuyển trong tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả dự tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyểnvào một vị trí việc làm tại Cục Bưu điện Trung ương (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) v.v... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn, trên cổng thông tin điện tử Cục BĐTW: www.cpt.gov.vn. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

 - Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Bưu điện Trung ương, số 1A, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080.41269;

- Hình thức: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Thời gian và địa điểm tuyển dụng:

Thời gian tuyển dụng: Dự kiến Quý 3, quý 4 năm 2021.

2. Địa điểm tuyển dụng:

- Tại Thành phố Hà Nội: Số 1A, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Số 87, Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3.

- Tại Thành phố Đà Nẵng: Số 73 Trần Phú, quận Hải Châu.

 3. Lệ phí tuyển dụng: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 500.000 đồng/thí sinh.                               

* Mẫu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.
                           

 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )