Lào Cai ra mắt bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19

(Mic.gov.vn) - 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, tỉnh Lào Cai đã tạo lập Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (Covidmap) để cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


20210623-m05.jpg

Giao diện chính Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 (Covidmap) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khi truy cập vào địa chỉ http://covidmap.laocai.gov.vn, người dùng có thể theo dõi trực quan thông tin dịch tễ, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 theo từng địa phương trong tỉnh một cách tổng thể; địa điểm các cơ sở y tế; các khu vực cách ly y tế; các chốt kiểm soát; các khu vực phong tỏa; các địa điểm nhà hàng ăn uống, các khu công nghiệp có nguy cơ lây nhiễm Covid; lịch sử dịch tễ liên quan... nhằm cảnh báo người dân biết và không di chuyển đến những khu vực cách ly…

Thông tin trên bản đồ Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 được cập nhật hàng ngày, hàng giờ nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và cung cấp thông tin cần thiết cho người dân đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Để xem bản đồ số, người dân có thể truy cập vào một trong các địa chỉ:

- Truy cập trực tiếp tại địa chỉ: http://covidmap.laocai.gov.vn.

- Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai: www.laocai.gov.vn

- Cổng TTĐT Sở Y tế tỉnh Lào Cai: syt.laocai.gov.vn.

- Cổng TTĐT Sở TTTT tỉnh Lào Cai: stttt.laocai.gov.vn.

- Trang TTĐT Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: laocaitv.vn

 

- Báo Lào Cai điện tử: baolaocai.vn

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Từ khóa: Lào Cai, bản đồ số, dịch tễ, Covid-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)