Cục Báo chí thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Công văn số 3505/BTTTT-TCCB ngày 11/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng công chức của Cục Báo chí năm 2020, Cục Báo chí thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:


Chi tiết xem các file đính kèm


Tệp đính kèm:

Cục Báo chí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)