V/v phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV,trong đó giao Bộ TTTT phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, nội dung kiến nghị như sau:
 
Cử tri phản ánh:Theo Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành Nhà Hồ, Quyết định số 3034/2017/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ quy định các công trình xây dựng không vượt quá 12m, trong khi đó việc cấp phép xây dựng các trạm BTS theo kỹ thuật thiết kế, đơn xin cấp phép là 36m trở lên, như vậy là không được cấp phép, dẫn đến hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Một số dự án xây dựng thuộc vị trí quy hoạch Thành Nhà Hồ cũng không triển khai được. Đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu giải quyết, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
 
Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:
 
Hiện nay, Quyết định số 1316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thành Nhà Hồ đang quy định cứng: khu vực từ Trung tâm quản lý đón tiếp đến núi Đún – Thành Nhà Hồ bao gồm cả vùng lõi rộng 155,5 ha (bao gồm khu vực Thành Nội, Đàn Tế Nam Giao, La Thành) và một phần lớn không gian vùng đệm (rộng 4.923 ha) chỉ được xây dựng công trình có chiều cao tối đa 12 mét. Do vậy các doanh nghiệp viễn thông hiện không thể triển khai thêm các trạm thu phát sóng mới nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ do không có vị trí lắp đặt ăng ten phù hợp, dẫn tới chất lượng dịch vụ di động tại khu vực Thành Nhà Hồ hiện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng (đặc biệt khi lượng du khách tăng đột biến).
 
Theo Bộ TTTT, việc đưa ra các quy định quản lý hoạt động xây dựng (hạn chế mật độ xây dựng, chiều cao công trình) nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản đặc biệt là các di sản đã được thế giới công nhận như Thành Nhà Hồ là hết sức cần thiết, tuy nhiên cũng cần cân nhắc, lựa chọn một số vị trí (như tại khu vực vùng đệm) tạo điều kiện, cho phép các doanh nghiệp viễn thông triển khai các trạm thu phát sóng di động mới (được thiết kế bảo đảm phù hợp với cảnh quan của khu vực) nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dân, cũng như khách du lịch góp phần phát huy giá trị của di sản đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
 
Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động khảo sát, đánh giá tình hình thực tế và đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp (như triển khai các trạm thu phát sóng lưu động phục vụ các đợt cao điểm về du lịch,…) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ khu di sản. Đồng thời, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Bộ TTTT sẽ chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở TTTT các tỉnh, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khảo sát các trường hợp tương tự để có đánh giá tổng thể về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định có liên quan, từ đó trao đổi, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trả lời cử tri.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)