Cục Bưu điện Trung ương thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019


Cục Bưu điện Trung ương vừa có văn bản số 389/CBĐTW-TCCB thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019.
 
Chi tiết thông báo xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)