V/v trả lời kiến nghị của công dân Đoàn Lợi


Ngày 08/04/2020, Bộ TTTT đã ban hành văn bản số 1243/BTTTT-VP gửi Cổng TTĐT Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của công dân Đoàn Lợi (địa chỉ: Chung cư Nam Xa La, phường Phúc La, Hà Đông).
 
Nội dung chi tiết văn bản xem tại tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)