Công bố nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam


- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng: số 80/GP-CVT ngày 25/02/2020

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông : số  81/GP-CVT ngày 25/02/2020

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)