Công bố nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam

Thứ tư, 04/03/2020 14:24

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng: số 80/GP-CVT ngày 25/02/2020

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông : số  81/GP-CVT ngày 25/02/2020

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top