Trung tâm Thông tin thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018


Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 - Trung tâm Thông tin thông báo danh sách kết quả thi của các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2018.
 
Chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

Trung tâm Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)