Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018


Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 với  tổng số 04 chỉ tiêu tuyển dụng vào 03 vị trí việc làm, cụ thể:
 
Vị trí 1: Viên chức Dịch vụ giao dịch điện tử, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học), làm việc tại Phòng Thông tin và phát triển dịch vụ, số lượng tuyển dụng: 02 người.
 
Vị trí 2: Viên chức Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế,giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học), làm việc tại Phòng Nghiên cứu phát triển và hợp tác quốc tế, số lượng tuyển dụng: 01 người.
 
Vị trí 3: Viên chức Tổ chức cán bộ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ Đại học),làm việc tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, số lượng tuyển dụng: 01 người.
 
Thời gian, địa điểm thi tuyển:
- Thời gian thi tuyển: Trong tháng 11/2018 (Thời gian thi tuyển chính thức sẽ thông báo cụ thể cho thí sinh).
- Địa điểm thi tuyển: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tầng 7, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 
Thời gian nhận hồ sơ
Từ ngày  17/9/2018 đến hết ngày 16/10/2018 (không tính thứ bảy, chủ nhật).
Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 024 3688 2333 (gặp anh Dũng).
 
Thông báo chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

NEAC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)