Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Cục Viễn thông vừa có Thông báo số 553/TB-CVT ngày 25/01/2018 và Thông báo số 555/TB-CVT ngày 25/01/2018 về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối và Công ty cổ phần viễn thông Thế Hệ Mới.


Theo đó Cục Viễn thông đã yêu cầu Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối và Công ty cổ phần viễn thông Thế Hệ Mới báo cáo tình hình triển khai giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay Cục Viễn thông vẫn không nhận được báo cáo của công ty và công văn gửi công ty đều bị trả lại do địa chỉ công ty đã thay đổi. Căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép viễn thông trong trường hợp "ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông theo giấy phép viễn thông được cấp một năm liên tục".
 
Cục Viễn thông yêu cầu 2 công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Thông báo đến trụ sở Cục Viễn thông để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Cục Viễn thông sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)