Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông báo số 244/TB-BTTTT ngày 12/12/2017 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Theo đó, Bộ TT&TT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Thời gian 01 buổi từ 8h00 Thứ Sáu ngày 22/12/2017. Địa điểm tổ chức tại Hội trường tầng 1 nhà B, trụ sở Bộ tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội và tại các điểm cầu đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, Miền Trung - Tây Nguyên (Đà Nẵng) và 46 Sở TT&TT.

VP Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)