Bắc Giang huy động và sử dụng hiệu quả giúp nguồn lực để giảm nghèo bền vững

(Mic.gov.vn) - 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2017 tỉnh được Trung ương bố trí trên 132 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn. Tỉnh phấn đấu năm nay giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh 2%, riêng huyện Sơn Động thực hiện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các xã nghèo giảm 4% trở lên số hộ nghèo.


Để đạt mục tiêu, từ nay đến hết năm tỉnh Bắc Giang nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về mục tiêu giảm nghèo bền vững; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện chương trình; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện chương trình giảm nghèo; tạo cơ hội để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, khuyến khích hộ nghèo, xã nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
 
Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang triển khai có hiệu quả các chính sách, dự án về giảm nghèo; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
 
Trước thông tin một số báo trong thời gian qua đã đưa nội dung 'Một năm Việt Nam đã chi vào bộ máy xóa đói giảm nghèo 3,5 tỷ USD...' phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Đàm.
 
 
Tỉnh tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có chính sách đãi ngộ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ sản xuất phù hợp vào các khu vực miền núi, vùng cao của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm tại chỗ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng này. Bên cạnh đẩy mạnh xã hội hóa thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, Bắc Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước trong triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo; kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót trong công tác này.
 
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang đã triển khai đảm bảo tiến độ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn như dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Sơn Động theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (dự án 1), Chương trình 135 (dự án 2), các dự án 3,4,5.
 
Thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 17.578 lượt khách hàng là hộ nghèo với tổng số tiền trên 560 tỷ đồng; toàn tỉnh đã hỗ trợ khám, chữa bệnh cho khoảng 7.000 lượt người nghèo, dân tộc thiểu số, thuộc diện chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế với mức hỗ trợ khoảng 3,3 tỷ đồng. Tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo, triển khai dự án NORRED hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, đảm bảo 100% người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
 
Ngoài ra, tỉnh đã thực hiện cấp bù miễn giảm học phí cho 5.313 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ chi phí học tập cho 5.754 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; trợ giúp pháp lý cho 151 người nghèo; hỗ trợ 55 hộ nghèo làm nhà ở với số tiền trên 1,37 tỷ đồng; thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo các Quyết định 102 và 755 của Thủ tướng Chính phủ với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng...
 
Theo quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của UBND tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có 51.794 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 11,72%) và 37.054 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 8,39%).
 

Việt Hùng (TTXVN)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)