Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Tên cơ quan/đơn vị: Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà nội

- Điện thoại: 04.3767. 6789           Fax: 04. 3767 5959

Xin thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức làm việc tại Cục Thông tin đối ngoại và đơn xin phúc khảo (xem file đính kèm).

Trân trọng

 


Tệp đính kèm:

Cục Thông tin đối ngoại

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)