Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 24 đến 26/10

(Mic.gov.vn) - Phát triển nguồn nhân lực CNTT, thị trường dịch vụ viễn thông, xuất bản phẩm… là những vấn đề các báo đưa tin về ngành trong ngày từ 24/10 đến 26/10/2015.


Người tiêu dùng mong dịch vụ, chất lượng dịch vụ 3G sẽ ngày càng tốt hơn.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 


VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 
 

 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)