Thị trường mới nổi – động lực tăng trưởng của viễn thông toàn cầu

(Mic.gov.vn) - Trong sự u ám của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn có một vài điểm sáng tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực viễn thông. Tuy nhiên, trong một vài năm tới các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ gặp nhiều thách thức trong tăng trưởng các nguồn doanh thu truyền thống. Muốn tồn tại và phát triển, các nhà mạng cần phải tìm các chiến lược và mô hình kinh doanh mới.


Hình 1: Tăng trưởng doanh thu bán lẻ viễn thông theo khu vực từ 2012-2017
Nguồn: Analysis Mason, 2013

Ngành viễn thông, đặc biệt là mảng di động vẫn tăng trưởng ổn định tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Các nhà mạng cần phải nhận định các xu hướng thị trường và lượng hóa các cơ hội tăng trưởng mới mong tăng doanh thu trong tương lai.

Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil - cơ hội lớn nhất

Theo báo cáo Thị trường viễn thông toàn cầu: Xu hướng và dự đoán giai đoạn 2013-2017 của Công ty Nghiên cứu Thị trường Analysis Mason, thị trường dịch vụ viễn thông toàn cầu đạt mức doanh thu bán lẻ 1,54 nghìn tỉ USD năm 2012, trong đó khoảng 2/3 đến từ các thị trường phát triển (Bắc Mỹ, Tây Âu, Trung và Đông Âu, các thị trường phát triển thuộc khu vực châu Á  - Thái Bình Dương), 1/3 doanh thu đến từ các thị trường mới nổi (thị trường mới nổi ở châu Á  - Thái Bình Dương, châu Mỹ Latinh, Trung Đông, Bắc Phi và châu Phi tiểu lục địa Sahara).

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất (trị giá 378 tỉ USD), tiếp theo là Trung Quốc (151 tỉ USD), Nhật Bản (133 tỉ USD), Brazil (61 tỉ USD), Đức (53 tỉ USD).

Analysis Mason dự đoán doanh thu bán lẻ viễn thông toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 1,7% trong giai đoạn 2012 đến 2017 với di động tăng trưởng 3,2%, đủ sức bù cho sự sụt giảm của mảng dịch vụ điện thoại cố định (-0,6%).

Dữ liệu di động, băng rộng di động và cố định là những lĩnh vực đem lại nguồn doanh thu quan trọng nhờ mật độ sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ băng rộng và mức độ sử dụng dữ liệu ngày càng cao. Mặt khác, Analysis Mason dự đoán doanh thu từ thoại di động sẽ tiếp tục tăng tại các thị trường mới nổi vì vẫn còn nhiều khách hàng hiện vẫn chưa được kết nối với mạng di động.

Từ 2012 đến 2017, doanh thu tại các thị trường mới nổi sẽ tăng trưởng ở mức 5,3%, đủ để bù đắp cho sự sụt giảm ở khu vực Tây Âu (-1,3%), còn doanh thu vẫn ở mức ổn định tại Trung và Đông Âu (-0,2%), các thị trường phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương (-0,3%), Bắc Phi (+0,2%).

Khoảng 2/3 tăng trưởng doanh thu toàn cầu đến từ các thị trường mới nổi khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 20% đến từ châu Mỹ Latinh (xem Hình 1). 3 nước sẽ chiếm khoảng 60% tăng trưởng doanh thu toàn cầu, gồm Trung Quốc (60%), Ấn Độ (12%) và Brazil (8%). 

Triển vọng tăng trưởng doanh thu khác biệt lớn tùy theo khu vực

Tại các thị trường phát triển, tổng doanh thu biến đổi tỉ lệ thuận với sự phát triển của hành vi người sử dụng và cơ hội tăng trưởng lớn nhất sẽ đến từ dữ liệu di động cầm tay. Theo dự đoán, điện thoại thông minh sẽ chiếm 84% tổng số điện thoại di động tại các thị trường phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 và khoảng 75% tại Bắc Mỹ và Tây Âu. Trong thị trường doanh nghiệp, M2M (machine-to-machine, máy kết nối với máy) và đám mây đang tạo đà tăng trưởng nhưng thị phần trong tổng doanh thu bán lẻ vẫn tương đối nhỏ so với các dịch vụ lõi.
 
Ở thị trường mới nổi, các nhà mạng viễn thông sẽ tiếp tục tận hưởng quả ngọt doanh thu từ mật độ di động gia tăng và GDP đầu người gia tăng dẫn đến tăng chi tiêu cho dịch vụ viễn thông trên cả 4 khu vực. Kết nối di động với chất lượng tăng dần sẽ thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ dữ liệu nhưng dịch vụ thoại di động vẫn đóng vai trò quan trọng (chiếm 45% tổng doanh thu bán lẻ năm 2017) vì cơ sở hạ tầng cố định vẫn còn yếu kém. Các thị trường mới nổi khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ qua mặt Tây Âu vào năm 2017, trở thành thị trường lớn thứ 2 về doanh thu bán lẻ, chỉ đứng sau Bắc Mỹ.

Giang Phạm biên dịch

(theo Telecomasia)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)