Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BCVT, CNTT và Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 21/12/2012, tại Hà Nội, Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BCVT, CNTT và Tần số vô tuyến điện đã họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp.


Nghị định này được xây dựng để phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012. Tại cuộc họp, Ban soạn thảo đã thống nhất về dự kiến tiến độ, phân công công việc và xem xét nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Theo kế hoạch, cuối tháng 1/2013, dự thảo sẽ được hoàn thành và trình Chính phủ vào giữa tháng 3/2013, đầu tháng 7/2013 Nghị định sẽ có hiệu lực.

Theo dự thảo, Nghị định gồm 7 chương, 123 điều. Chương 1 là Quy định chung. Chương 2 là Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, hình thức và mức xử phạt. Chương 3 là Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, Internet, hình thức và mức xử phạt. Chương 4 là Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hình thức và mức xử phạt. Chương 5 là Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, hình thức và mức xử phạt. Chương 6 là Hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt về giải quyết tranh chấp, chế độ báo cáo, không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chương 7 là Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.
 

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)