Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo Thông tư quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ 116

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 27/8/2009, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các đơn vị hữu quan đã họp báo cáo Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng và Thứ trưởng Trần Đức Lai về nội dung và tiến độ soạn thảo Thông tư quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định 116.


Trong bản dự thảo lần này, Thông tư có 5 chương, 22 điều được xây dựng trên nguyên tắc việc cung cấp dịch vụ 116 cho người sử dụng phải đảm bảo bình đẳng, công bằng, không phân biệt đối xử trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo khả năng truy cập dễ dàng, thuận tiện và miễn cước cuộc gọi cho người sử dụng. Nội dung dự thảo Thông tư có quy định cụ thể về chất lượng dịch vụ, yêu cầu kỹ thuật hệ thống cung cấp dịch vụ, việc cung cấp cơ sở dữ liệu, phương thức thực hiện và cơ chế tài chính, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của Quỹ, của Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, của doanh nghiệp viễn thông.

Đại diện các đơn vị đã nêu nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo về phạm vi cung cấp, số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, việc xã hội hoá dịch vụ này như thế nào, việc đấu thầu. Nhiều ý kiến góp ý nên quy định cụ thể hơn, bổ sung thêm căn cứ pháp lý, nội dung dịch vụ cần rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng như quyền của người sử dụng dịch vụ, chọn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào…

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhất trí việc ban hành thông tư hướng dẫn vào thời điểm này là phù hợp. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT trong cuộc họp trước là giao cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116 thay vì dự kiến để các Sở TT&TT các địa phương thực hiện. Quỹ dịch vụ VTCI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 116, không phân biệt doanh nghiệp đó là doanh nghiệp viễn thông hay doanh nghiệp chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông trong hoạt động cung cấp dịch vụ. Ưu tiên hình thức đấu thầu trong lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và trao quyền cho doanh nghiệp tự lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp; Quỹ DVVTCI hỗ trợ về đầu tư của doanh nghiệp bằng hình thức cho vay ưu đãi, cần nghiên cứu thêm về hình thức hỗ trợ doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo Thông tư phải được xây dựng theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân; cần rà soát lại một số điểm như tên Thông tư, phạm vi điều chỉnh, yêu cầu về năng lực của doanh nghiệp cần rõ hơn; hình thức cho vay ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ban đầu là phù hợp; việc hỗ trợ của Quỹ phải đảm bảo để vẫn không thu tiền của người dân sử dụng dịch vụ; cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116 được cung cấp thêm một số dịch vụ khác nếu xét thấy phù hợp và cố gắng khẩn trương hoàn thiện Thông tư để đưa vào thực hiện vào tháng 10/2009.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)