Mã vùng bưu chính

Thứ bảy, 28/08/2010 00:23

Danh bạ mã Bưu chính quốc gia.

1. Danh bạ Mã địa chỉ bưu chính Việt Nam

(Theo CV v/v: Tổng kiểm tra dữ liệu mã địa chỉ Bưu chính, của Tổng CTy số:7436, ngày:23/11/2004...)

Do yêu cầu bảo mật của CSDL mã Bưu chính, sau đây các Bưu điện tỉnh muốn lấy danh bạ mã đề nghị xem hướng dẫn trong phần Mesg thông báo (chúng tôi sẽ gửi địa chỉ download theo Mesg).

2. Quy định về hệ thống Mã bưu chính Việt Nam

3. Quyết địch của Tổng giám đốc  

4. Công văn hướng dẫn triển khai điều tra, cập nhật...

5. Phụ lục mẫu biểu điều tra Mã địa chỉ Bưu chính

6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình

7. Font tiếng Việt(VietUNI)

Để tìm mã bưu chính truy cập vào website: http://postcode.vnpost.vn/ hoặc http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top