Luật Báo chí phải tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng hướng, đúng pháp luật

Thứ ba, 10/03/2015 17:01

Chiều 10/3/2015, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son - Trưởng Ban soạn thảo xây dựng Luật Báo chí đã chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến về đề cương dự thảo và những nội dung lớn trong việc xây dựng Luật Báo chí.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu kết luận phiên họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã cho ý kiến xung quanh kết cấu và những nội dung lớn trong việc xây dựng Luật Báo chí như: Đối tượng xuất bản báo chí, chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; về thẩm quyền yêu cầu cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp nguồn tin dùng để đăng phát trên báo chí, cải chính trên báo chí; về liên kết trong hoạt động báo chí; về kinh tế báo chí…. 
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son – Trưởng Ban soạn thảo Luật Báo chí nhấn mạnh, đây là Luật quan trọng và nhạy cảm vì vậy việc xây dựng Luật Báo chí là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Bộ. Do vậy, Bộ trưởng đề  nghị các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập cần tập trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình, lộ trình và thời gian quy định. 
 
Đặc biệt, Bộ trưởng quán triệt dự thảo Luật Báo chí phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước đối với báo chí; thực hiện đúng quy định của Hiến pháp 2013; đây là dịp để khắc phục những điểm chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu với sự phát triển trong nước và thế giới, đồng thời đảm bảo thống nhất với các quy định liên quan để tạo điều kiện cho báo chí ngày càng phát triển; việc xây dựng Luật Báo chí trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Luật Báo chí năm 1989 và Luật Báo chí sửa đổi bổ sung năm 1999 và xu hướng phát triển báo chí thời gian qua cần cụ thể hóa, đưa vào luật những nội dung trước đây chưa phù hợp, cố gắng để Luật ngày càng sát thực tiễn, hạn chế thấp nhất các văn bản dưới luật khi đi vào cuộc sống.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng lưu ý, căn cứ vào sự phát triển và thực tế báo chí hiện nay, việc xây dựng dự án Luật Báo chí không chỉ quy định chế tài mà phải phản ánh đúng tình hình xã hội và thực tế báo chí. Đồng thời, tạo điều kiện cho báo chí phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
 
Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng yêu cầu thường trực Tổ biên tập giúp Ban Chỉ đạo chọn một số nội dung khó, vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau để xin ý kiến Chính phủ xem xét, chỉ đạo.
 
Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, dự thảo Luật Báo chí sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm nay./.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top