Long An nâng cao chất lượng đời sống văn hoá nông thôn

Thứ ba, 19/09/2023 01:00

Bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Long An.

h46_1.jpg

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, một trong những giải pháp để thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59 về việc sửa đổi bổ sung một số quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Nâng cao đời sống văn hóa

Đồng thời, để nâng cao việc xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, Sở đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để quy hoạch diện tích đất dành cho trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa – khu thể thao ấp. Cụ thể như trung tâm văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng xã tối thiểu 2.000m2 (không tính sân vận động), hội trường 200 chỗ ngồi trở lên; nhà Văn hóa ấp tối thiểu 500m2 và hội trường 100 chỗ ngồi trở lên. Đồng thời, Sở đã tổ chức tập huấn cho địa phương nhằm thực hiện danh hiệu văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời, hướng dẫn tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở.

Theo ông Lê Văn Nam, Phó Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện Bến Lức, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không ngừng được kiện toàn, củng cố nâng chất, các mô hình của phong trào đã loan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và nhận được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân.

Đến nay, huyện Bến Lức có 39.523/40.087 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 98,59%, tăng 0,35%; có 212/222 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,5%; 12 cơ sở tôn giáo và 01 cơ sở tín ngưỡng dân gian đạt chuẩn văn hóa; 238 khu nhà trọ văn hóa. 9/15 trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng các xã, thị trấn được xây dựng đạt chuẩn và đã được đưa vào sử dụng với đầy đủ các phòng chức năng, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân.

Lan tỏa đời sống văn hóa

UBND tỉnh Long An cho biết, hiện tỉnh có 146/188 trung tâm văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng, 992/996 ấp (khu phố) có nhà văn hóa. Hiện, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở gồm trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp được các cấp, các ngành quan tâm xây dựng mới phần lớn đang phát huy hiệu quả; có 994/996 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Trong đó, hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới đều có 100% số ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hóa.

UBND tỉnh Long An đánh giá, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở nông thôn. Đặc biệt, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình" đã gắn với vận động "Long An chung sức xây dựng nông thôn mới" nên đã tạo ra sự đoàn kết cộng đồng cao trong ở nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top