Long An: Huyện Bến Lức đẩy nhanh điều tra kinh tế giai đoạn 2 đảm bảo hoàn thành theo tiến độ

Thứ sáu, 05/11/2021 16:14

Trong 2 tuần qua, lực lượng điều tra viên ở 15 xã, thị trấn trong huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra của trên 7.050 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm triển khai việc thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Ben-Luc-TDT-1.jpg

Bến Lức đẩy nhanh điều tra kinh tế giai đoạn 2

Đợt điều tra lần này các điều tra viên sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh để tiến hành thu thập thông tin thông qua phương pháp phỏng vấn CAPI. Tất cả các điều tra viên được chọn đều được tập huấn, có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị di động để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Bến Lức đã thu thập thông tin điều tra của 5.930 cơ sở, đạt tỷ lệ trên 84%. Trong số này có 181 cơ cở không còn tồn tại. BCĐ Tổng điều tra kinh tế huyện chỉ đạo các địa phương đạt thấp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo cho huyện hoàn thành tổng điều tra theo kế hoạch đề ra vào ngày 5/11/2021.

Ben-Luc-TDT-2.jpg

Huyện Bến Lức đã có 6 xã hoàn thành điều tra.

Cuộc tổng điều tra lần này rất quan trọng nhằm thu thập thông tin cơ bản sự phát triển về quy mô, số lượng và lao động của các cơ sở kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ … phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và địa phương nói riêng.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top