Lấy ý kiến quy định mới về công nhận chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam

Thứ bảy, 06/04/2024 09:22

(Mic.gov.vn) - Ngày 5/4, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến dự thảo Thông tư công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí đi điện tử (CKĐT) nước ngoài, công nhận CKĐT và chứng thư CKĐT nước ngoài tại Việt Nam.

Lấy ý kiến quy định mới về công nhận chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam- Ảnh 1.

Giám đốc Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) Tô Hương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 22/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15, thay thế Luật GDĐT năm 2005.

Luật GDĐT số 20/2023/QH15 kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 33 điều, quy định mới 18 điều so với Luật GDĐT năm 2005, trong đó có những điểm mới liên quan đến việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKĐT nước ngoài, công nhận CKĐT và chứng thư điện tử nước ngoài tại Việt Nam (Điều 26, Luật GDĐT năm 2023).

Hiện nay, sau 15 năm triển khai dịch vụ chứng thực CKS mới chỉ có 01 trường hợp Công ty Intel Việt Nam sử dụng chứng thư số của Verisign được chấp nhận tại Việt Nam năm 2011 theo cơ chế đặc thù mà không phải theo một quy trình, thủ tục quy định tại pháp luật thời điểm đó.

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật GDĐT về CKS và dịch vụ chứng thực CKS đã điều chỉnh không còn quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực CKS nước ngoài tại Việt Nam nữa, mà chỉ còn giữ lại quy định chấp nhận chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam.

Lấy ý kiến quy định mới về công nhận chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam- Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, Giám đốc Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) Tô Hương cho biết, trong hội nhập quốc tế giai đoạn mới, nhu cầu về hợp đồng điện tử, giao thương quốc tế ngày càng tăng thì yêu cầu về tính tin cậy quốc tế vừa bảo vệ được dữ liệu cá nhân, dữ liệu quốc gia nhưng vẫn đáp ứng các hiệp ước quốc tế là rất cần thiết.Hiện nay, các hiệp định công nhận lẫn nhau giữa các nước vẫn đang trong quá trình đề xuất để đưa vào đàm phán, việc quy định các quy trình, thủ tục công nhận nhằm minh bạch hóa và hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Với bối cảnh đó, Giám đốc NEAC cho biết: “Luật GDĐT 2023 đã điều chỉnh tạo hành lang pháp lý cho việc công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ CKĐT nước ngoài tại Việt Nam, công nhận CKĐT và chứng thư CKĐT nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là xu thế chung đã và đang triển khai của đa số các nước trên thế giới”.

“Việc hoàn thiện quy định chi tiết việc công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ CKĐT nước ngoài, công nhận CKĐT, chứng thư CKĐT nước ngoài tại Việt Nam khi Luật GDĐT 2023 có hiệu lực là góp phần hoàn thiện hệ sinh thái về dịch vụ tin cậy thúc đẩy giao thương quốc tế, đảm bảo tính minh bạch, công khai, an toàn cho các giao dịch điện tử xuyên biên giới”, Giám đốc NEAC nhấn mạnh.

Lấy ý kiến quy định mới về công nhận chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam- Ảnh 3.

Bà Phùng Thị Anh, đại diện đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư

Tại Hội thảo, bà Phùng Thị Anh, đại diện đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư cho biết: “Thông tư quy định công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài; công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam” được xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất với quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2023, không làm phát sinh thêm quy định, khả thi để thực hiện, hiệu quả khi thi hành và không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế.

Khung dự thảo thông tư gồm 4 chương với 12 điều, dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục, thời hạn công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử nước ngoài và công nhận chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài tại Việt Nam; điều khoản chuyển tiếp; tổ chức thực hiện.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là quy định về công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ CKĐT nước ngoài, công nhận CKĐT, chứng thư CKĐT nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức, cá nhân Việt Nam có nhu cầu GDĐT với tổ chức, cá nhân nước ngoài mà CKĐT, chứng thư CKĐT của tổ chức cung cấp dịch vụ trong nước chưa được công nhận tại nước đó

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự. Các đại biểu đều nhất trí việc hướng dẫn cụ thể nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu giao thương quốc tế thuận lợi trong việc sử dụng CKĐT nước ngoài khi các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký trong nước chưa được công nhận quốc tế là cần thiết và đem lại tín hiệu tốt cho để thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo sẽ được NEAC nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo thông tư một cách tốt nhất. Chi tiết dự thảo và hướng dẫn cụ thể mời bạn xem và góp ý tại đây ./.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top