Lào Cai tổ chức giao ban báo chí quý II năm 2012

Thứ tư, 04/07/2012 14:19

Ngày 03/7/2012, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II và định hướng công tác tuyên truyền quý III/2012.

img
Đồng chí Tô Trọng Tôn – Giám đốc Sở TT& TT phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;  Đào Duy Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diễn  lãnh đạo của hội nhà báo, các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh; phòng PA83 - Công an tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo đánh giá, trong quý II/2012, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc định hướng thông tin cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phản ánh toàn diện về các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các cấp lãnh đạo tỉnh, thông tin chính xác, kịp thời về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Những vấn đề nổi bật được báo chí tuyên truyền: triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4; phản ánh về kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, hội nghị tập trung bàn về các vấn đề lập pháp, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012; tuyên truyền Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho nông nghiệp; các vấn đề về ô nhiễm môi trường, khai thác vàng trái phép cùng một số hoạt động về văn hóa - nghệ thuật đã được báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số bản tin vi phạm Quy chế xuất bản, phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai như tự ý tăng trang bản tin vượt quá số lượng trang quy định theo giấy phép được cấp; phát hành bản tin trước khi nộp lưu chiểu; tuyên truyền về gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa thường xuyên; còn nặng về đưa tin hội nghị, chưa phản ánh được nhiều cách làm hay của các cơ quan, địa phương, đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chưa có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong khắc phục suy giảm kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ...

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận việc nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí và các bản tin; tập trung tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung để tổ chức các lớp tập huấn phóng viên báo chí, các bản tin nhằm nâng cao trình độ viết, xử lý tin, bài; các đại biểu cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  và Sở Thông tin - Truyền thông sớm có định hướng về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để các cơ quan báo chí, bản tin trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong việc đưa tin; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với các cơ quan báo chí trên địa bàn để thực hiện tốt công tác giao ban báo chí trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị giao ban báo chí quý II/2012, đồng chí Tô Trọng Tôn -Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương và các bản tin trong quý III/2012 cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, quán triệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 8/6/2012 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban chấp hành TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền 7 chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với 27 đề án chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và tiến độ tổ chức thực hiện các chương trình, đề án được tỉnh phê duyệt gắn với tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.
 

Tuấn Anh- Sở TT& TT Lào Cai
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top