Lào Cai: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong bầu cử

Thứ sáu, 14/05/2021 13:53

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; tăng cường quản lý nội dung thông tin trên internet; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông….là những giải pháp trọng tâm được tỉnh Lào Cai triển khai nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn trước, trong và sau Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

anh4.jpg

Cán bộ kỹ thuật của Viettel Lào Cai kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm ATTT phục vụ bầu cử

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được tỉnh Lào Cai chú trọng quan tâm triển khai thực hiện, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp Chính quyền và nhu cầu thông tin của nhân dân. Hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức. Các nội dung tập trung chủ yếu giới thiệu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về bầu cử; công tác chuẩn bị nhân sự, tiểu sử của ứng cử viên; hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri; những điểm mới của cuộc bầu cử; thông báo về ngày Bầu cử, thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu…đều được thông tin chính xác, kịp thời đến nhân dân. Các chuyên mục riêng về Bầu cử được duy trì hiệu quả trên sóng của Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đã phản ánh đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, dễ theo dõi và thuận tiện cho việc tra cứu thông tin. Các cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, pano, áp phích, khẩu hiệu treo tại các trục đường lớn, khu trung tâm và nhà văn hóa các thôn, bản, tổ dân phố. Các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử còn được thông tin đến người dân bằng tiếng dân tộc (Mông, Dao, Giáy) qua các chương trình được phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh như “Phổ biến Luật Bầu cử”, “Bản tin Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”, “ Clip cổ động bầu cử”. Đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp thì việc tuyên truyền trên hệ thống phát thanh – truyền hình, thông tin điện tử, mạng xã hội, loa truyền thanh mang lại hiệu quả tích cực, các thông tin về Bầu cử đã được chuyển tải tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, giúp cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trách nhiệm công dân của mình.

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng

Lào Cai cũng tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng với việc đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng. Trong đó, đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể về: Kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trên môi trường mạng; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tin giả, thông tin sai trái, thất thiệt; về Kênh tiếp nhận phản ánh về tin giả, tin sai sự thật của Bộ TT&TT (Website: www.tingia.gov.vn); Tuyên truyền các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng và mức xử phạt hành chính để cán bộ, người dân nhận biết nhằm hạn chế việc chia sẻ, đăng tải những thông tin sai sự thật, tin giả lên mạng xã hội, nhất là các thông tin về bầu cử. Đồng thời sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ứng dụng CNTT để rà quét, phát hiện kịp thời, xử lý, gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Với việc tuyên truyền và ngăn chặn hiệu quả các thông tin sai sự thật, lan tỏa những thông tin chính thống đã giúp người dân trên địa bàn tỉnh hình thành thói quen tiếp cận các nguồn tin chính thống, thận trọng hơn trong việc sàng lọc, lựa chọn thông tin, hạn chế thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin trong dịp diễn ra Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

anh3_1.jpg

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm ATTT phục vụ bầu cử

Công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cũng được tỉnh Lào Cai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đặc biệt là trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử. Lào Cai đã đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTT trên tất cả các mặt, trọng tâm là việc ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATTT cho hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh. Tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm điều hành và giám sát an toàn thông tin (SOC) của tỉnh; duy trì hiệu quả Tổ ứng cứu sự cố máy tỉnh tỉnh Lào Cai nhằm sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên hướng dẫn, cảnh báo về tình hình mất ATTT để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động các biện pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT hoạt động liên tục, an toàn và thông suốt, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quốc gia, của tỉnh. Đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Chú trọng rà soát lỗ hổng các trang/cổng TTĐT đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, không để xảy ra sự cố nào về an toàn, an ninh thông tin mạng, phục tốt nhiệm vụ đưa thông tin về bầu cử. Đến nay, tình hình ATTT trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, hệ thống Trung tâm mạng thông tin của tỉnh, Cổng/trang thông tin điện tử; mail công vụ; phần mềm quản lý hồ sơ công việc,…đều hoạt động ổn định, thông suốt.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc nhắn tin đến các thuê bao di động trên địa bàn để tuyên truyền về công tác bầu cử và vận động cử tri tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân (thời gian trong ngày 22-23/5/2021).

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đã tăng cường năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành và công tác bầu cử, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Đồng thời xây dựng các phương án xử lý đối với hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại (tin nhắn sms, dịch vụ 3G, 4G), điện tín để phát tán thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động khủng bố; phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử. Thường xuyên rà soát, duy tu, bảo dưỡng, tăng cường năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, kịp thời khắc phục sự cố (nếu có), giữ vững thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình diễn ra bầu cử.

Các doanh nghiệp bưu chính nâng cao chất lượng chuyển phát, chuẩn bị các phương tiện, điều kiện vật chất phục vụ công tác chuyển phát công văn, tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện…nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thông tin từ tỉnh đến cơ sở. Công tác tuyên truyền được kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cuộc Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Vũ Hùng Dũng - Giám đốc Sở TTTT tỉnh Lào Cai
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top