Lào Cai phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến năm 2015

Thứ năm, 14/11/2013 13:06

Nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí của các cơ quan Nhà nước và công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai đến năm 2015.

img

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và hệ thống dịch vụ công trực tuyến được khai trương và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2008

Theo lộ trình này, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu, đến cuối năm 2015, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2; 2-5% mức độ 3 và triển khai thí điểm ít nhất 1 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Cụ thể sẽ có 40 dịch vụ công trọng điểm được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên Cổng TTĐT của tỉnh tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử thành viên của các cơ quan liên quan. Trong đó, giai đoạn 2011- 2013 đã cung cấp 16 dịch vụ công trực tuyến mức 3, năm 2014 sẽ cung cấp 18 dịch vụ và năm 2015 tiếp tục cung cấp 6 dịch vụ. Các cơ quan thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến là: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Y tế, Sở Tài nguyên môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch; Sở Khoa học công nghệ; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động Thương binh xã hội; Sở Giáo dục đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai.
 
Để đạt đến mục tiêu trên, Lào Cai đã đưa ra một số giải pháp về cơ chế chính sách, về nhân lực, về tổ chức triển khai, về tài chính, về nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng. Trong đó đặc biệt chú ý đến giải pháp xây dựng các nội dung tuyên truyền và triển khai phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cung cấp đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến; khảo sát mức độ của người dân nhằm cung cấp và khai thác các dịch vụ này một cách hiệu quả nhất.

Được biết, để nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công cho tổ chức và công dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND quy định việc quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.
 
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top