Lào Cai: Phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thứ sáu, 11/05/2018 11:02

Xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong giai đoạn 2016 – 2020, một trong những tiêu chí quan trọng để xác định hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều mới đó là chỉ số đo lường tiếp cận về thông tin của người dân.

20180511-l1.png

Phần thực hành thể hiện trên loa truyền thanh của các cán bộ tham gia lớp tập huấn Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đến nay, diện mạo và chất lượng sống nhiều vùng nông thôn của Lào Cai đã được đổi thay. Những chuyển biến tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới có sự góp phần không nhỏ của công tác thông tin tuyên truyền, mà trong đó, truyền thanh cơ sở là một kênh thông tin khá hiệu quả giúp chương trình đi vào cuộc sống.

Phát huy lợi thế của hệ thống thống truyền thanh cơ sở đối với một tỉnh miền núi, đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016- 2020” được triển khai nhằm xây dựng hệ thống truyền thanh hiện đại, mở rộng phạm vi phủ sóng toàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.  Nhờ đó mà đến nay, toàn tỉnh có 163/163 xã, phường, thị trấn có trạm truyền thanh và trên 1.600 cụm loa truyền thanh thôn bản, tổ dân phố. Ngoài việc mở rộng hệ thống trang thiết bị, tỉnh Lào Cai còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác tuyên truyền, đó là: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới (hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc của đài PT-TH tỉnh; cấp phát các ấn phẩm báo chí cho các điểm bưu điện văn hóa xã, các thôn, bản, các điểm sinh hoạt cộng đồng; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nông thôn, đồng bào các dân tộc Lào Cai); định hướng thông tin tuyên truyền  nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ vận hành trạm truyền thanh cấp xã và cụm loa truyền thanh thôn bản, tổ dân phố; tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý và hoạt động của hệ thống trạm truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.
 
Đến nay, hầu hết các đài truyền thanh cơ sở đã xây dựng được đội ngũ biên tập, có cán bộ phụ trách hoạt động của đài, nhờ vậy đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Trong các năm từ 2013 đến 2017, đã hỗ trợ Đài TT-TH các huyện 30a (huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai), các huyện 30b (huyện Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa) phát sóng hơn 220 chương trình phát thanh. Việc tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện được các đài cơ sở thực hiện đều đặn vào hai buổi sáng, chiều mỗi ngày. Các nội dung thông tin cung cấp đã phản ánh được bức tranh sinh động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy những nhân tố tích cực trong xã hội để nhân rộng ra trong cộng đồng, trong đó có phong trào xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.
 
Để cán bộ làm công tác truyền thanh được tiếp cận với cách làm mới, có kỹ năng biên tập, sản xuất chương trình truyền thanh tại cơ sở, năm 2017, Lào Cai đã tổ chức thành công Hội thi phát thanh cơ sở với chủ đề “Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia 29 xã thuộc 8 huyện và thành phố Lào Cai. Các tác phẩm dự thi có nội dung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của các địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; công tác triển khai, kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo bền vững; gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập, sản xuất tại các địa phương trong tỉnh. Đã có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, các chương trình xây dựng sáng tạo, phù hợp với thực tế tại địa phương như chương trình phát thanh của xã Bản Xen (Mường Khương), Quang Kim (Bát Xát), Nậm Mả (Văn Bàn), Trì Quang (Bảo Thắng), Quan Thần San (Si Ma Cai), Cam Cọn (Bảo Yên),.. Hội thi truyền thanh cơ sở lần thứ nhất tỉnh Lào Cai năm 2017 đã thổi luồng sinh khí mới trong tuyên truyền về Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, góp phần giảm nghèo về thông tin. 
 
Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở mà đến nay, công tác vệ sinh môi trường nông thôn được chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực nông thôn được giữ vững, nhiều mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân  được hình thành và nhân rộng. Với những nội dung tuyên truyền cụ thể, sát thực, công tác tuyên truyền đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Chỉ tính riêng trong năm 2017, nhân dân các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh... đã tự nguyện đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất và nhiều hiện vật khác với tổng giá trị trên 133,479 tỷ đồng, trong đó có trên 30,0 tỷ đồng tiền mặt, trên 180.000 ngày công lao động, hiến đất 92.833 m2, 11,5 km đường ngõ xóm, 23 nhà tình nghĩa, 77 máy tính và nhiều hiện vật có giá trị khác.
 
Hệ thống truyền thanh cơ sở đã và đang là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, mang lại những kết quả và thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, việc tiếp tục đầu tư và phát triển mạng lưới truyền thanh cơ sở là hết sức cần quan trọng và cần thiết- nhất là đối với đồng bào dân tộc như Lào Cai- khi mà trình độ dân trí thấp, kinh tế còn nghèo, chưa có điều kiện tiếp cận với nhiều phương tiện thông tin hiện đại thì công tác thông tin truyền thông cơ sở vẫn luôn giữ vai trò quan trọng, không thể thay thế./.
Thu Hương (Sở TT&TT Lào Cai)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top