Lào Cai lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của tỉnh đến năm 2030

Thứ tư, 13/07/2016 09:48

Nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thực tế khi triển khai thực hiện, ngày 05/7/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến xin ý kiến lần 02 đối với Dự thảo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

2016713-m3.jpg
 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, Công ty Điện lực Lào Cai, doanh nghiệp viễn thông, Truyền hình cáp, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Tại điểm cầu còn lại có sự tham dự của lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn 09 huyện/thành phố.
 
Dự thảo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được xây dựng theo Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.  Tại Hội nghị, đại diện của đơn vị tư vấn đã trình bày tóm tắt Dự thảo Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Bản Quy hoạch có 05 phần: Phần Mở đầu (tổng quan xây dựng quy hoạch); Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai; Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lào Cai; Phương hướng phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Giải pháp tổ chức thực hiện.
 
2016713-m4.jpg
 
Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Dự thảo và giải trình ý kiến đóng góp lần 01. Các đơn vị tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với bố cục Dự thảo Quy hoạch, đồng thời cũng có một số ý kiến góp ý, tập trung vào 3 vấn đề lớn, cụ thể như: Cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn nữa về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật viễn thông, những tồn tại, hạn chế, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành; Nghiên cứu lại phần khái toán và phân kỳ đầu tư, đảm bảo phù hợp với các ngành liên quan, đồng thời tiết kiệm chi phí; Điều chỉnh phạm vi các khu vực phải thực hiện ngầm hóa và các khu vực chỉ được triển khai các trạm có độ cao hạn chế, cột ngụy trạng thân thiện với môi trường.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Khánh Quang – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện đơn vị chủ trì thực hiện Quy hoạch- đã tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và khẳng định Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất./.
Vân Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top