Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025

Thứ bảy, 29/04/2023 14:04

Đó là kết quả nổi bật của tỉnh Lào Cai trong chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số quý I năm 2023.

chuyen-doi-so-www-itgvietnam-com.jpg

Chiều 19/4, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị về công tác chuyển đổi số quý I năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; đại diện một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh công bố, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) các cơ quan đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023; giới thiệu về Chiến lược dữ liệu của tỉnh và các nhiệm vụ, lộ trình triển khai Chiến lược dữ liệu của tỉnh trong thời gian tới; dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định 17/ QĐ-UBQGCĐS ngày 4/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022

Để thực hiện xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ của 49 đơn vị, địa phương tham gia đánh giá DTI về phương pháp, cách thức tổng hợp số liệu, tài liệu kiểm chứng và cập nhật trên phần mềm. Số liệu, tài liệu kiểm chứng được tính từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 10/12/2022.

Dựa trên kết quả các đơn vị, địa phương nhập liệu, giải trình, hướng dẫn và cung cấp bổ sung thông tin và sự thẩm định, đánh giá của Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định họp, đánh giá kết quả và quyết định xếp hạng DTI 2022 với 3 nhóm: Nhóm các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính; nhóm các cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính; nhóm các huyện, thị xã, thành phố.

Quý I/2023 ghi dấu nhiều kết quả chuyển đổi số

Trong Quý I/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đáng chú ý Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc ban hành danh mục, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông. Tỉnh thực hiện triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh cho 170 điểm kết nối tại cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hiện đang cấu hình 6/12 dịch vụ truy cập qua mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đầu tư, điều chỉnh kỹ thuật xóa được 21 thôn trắng sóng 2G, 3G, 4G, 53 thôn chưa có hạ tầng cáp quang. Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành cập nhật dữ liệu đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh trên hệ thống do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp; ban hành xếp hạng các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số. Báo Lào Cai đưa vào thử nghiệm trang báo điện tử với nội dung phong phú, đa dạng, hình thức hấp dẫn người đọc, số lượng người truy cập và thời gian đọc báo tăng nhanh…

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế: Nhiều cơ quan, địa phương chưa thực quan tâm đến chuyển đổi số thể hiện qua kết quả chấm điểm chỉ số DTI năm 2022; Cổng Dịch vụ công của tỉnh chưa hoàn thiện đầy đủ các chức năng, chưa thuận lợi cho quá trình sử dụng của người dân và doanh nghiệp; nhiều chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến thấp so với mục tiêu đặt ra, đặc biệt là tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ TTHC toàn trình. Hoạt động lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin còn chậm…

Chiến lược dữ liệu của tỉnh

Tỉnh Lào Cai xác định mục đích xây dựng Chiến lược dữ liệu là để xác định cách tiếp cận mới trong việc lập kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch phát triển CNTT của tỉnh, dựa trên nhu cầu quản trị, sử dụng và khai thác dữ liệu. Giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhìn nhận được hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở trong việc phát triển chính quyền số và đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số; góp phần tăng năng suất và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị đối với người dân, doanh nghiệp. Hạn chế việc đầu tư chồng chéo các hệ thống/phần mềm; giảm thiểu việc cát cứ, phân mảnh dữ liệu.

Thực hiện Chiến lược dữ liệu sẽ định hướng cho các ngành trong việc cần đầu tư hệ thống thông tin tổng thể về ngành, tránh tình trạng một sở, ngành có nhiều phần mềm nhưng lại không liên thông, chia sẻ dữ liệu với nhau và giảm thiểu việc tích hợp, kết nối phần mềm, đảm bảo dữ liệu được tập trung, phục vụ nhu cầu phân tích, xử lý dữ liệu lớn của ngành.

Lộ trình phát triển Chiến lược dữ liệu của tỉnh chia làm 2 giai đoạn (từ nay đến năm 2025 và từ năm 2026 đến năm 2030). Ở mỗi giai đoạn sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách quản trị dữ liệu, xây dựng và cập nhật các chuẩn dữ liệu, phát triển các dịch vụ thông minh dựa trên dữ liệu lớn…

Quyết liệt thực hiện các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến. Các đại biểu cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cần tăng cường mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Việc thực hiện triển khai cần thực hiện trọng tâm, trọng điểm, không làm dàn trải. Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành trong thực hiện chuyển đổi số. Có kế hoạch sử dụng dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở. Tích cực thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức cho công dân trong tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được về chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong quý I năm 2023. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác chuyển đổi số; nhận thức của người dân về chuyển đổi số còn chưa cao; nguồn nhân lực chuyển đổi số hạn chế cả về số lượng và chất lượng…

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần: Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện việc tạo ra dữ liệu và khai thác tốt dữ liệu để đáp ứng chủ đề năm 2023; quan tâm chú trọng tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong chuyển đổi số và triển khai Đề án 06, kết quả chuyển đổi số là cơ sở bình xét thi đua của tổ chức và người đứng đầu; đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát trong triển khai thực hiện.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top