Lào Cai: Huyện Bảo Thắng triển khai công tác Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện năm 2021

Thứ tư, 16/06/2021 10:30

Từ ngày 01/3/2021, cùng với cả nước, huyện Bảo Thắng tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện. Đây là cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Huyen-Bao-Thang-Lao-Cai.jpg

Nội dung cuộc Tổng điều tra (TĐT) năm 2021 có nhiều điểm mới so với những cuộc TĐT lần trước. Trong đó, đáng chú ý là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào TĐT (thu thập thông tin bằng phiếu điện tử webform đối với khối doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp; và phiếu CAPI đối với khối cá thể).

Theo kế hoạch, cuộc Tổng điều tra chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó thời gian điều tra đối với doanh nghiệp từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 20/5/2021 và thời gian điều tra đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo.

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, BCĐ huyện Bảo Thắng đã tập trung chỉ đạo:

Một là: Yêu cầu sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho các tổ chức doanh nghiệp, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Tổng điều tra để từ đó tự giác cung cấp đầy đủ các thông tin có chất lượng. Đối với công tác tuyên truyền huy động các loại hình như: băng rôn, biểu mẫu, phát trên sóng phát thanh của xã, thị trấn xe tuyên truyền lưu động… sẽ được tập trung cao điểm trong khoảng thời gian của giai đoạn 1 từ ngày 25/2-15/3; giai đoạn 2 từ đến 25/6-15/7/2021. Đối với những địa bàn có nhiều số cở sở sản xuất kinh cá thể hoạt động như TT Phố Lu; TT Tằng Loỏng;  xã Gia Phú; Xuân Quang; Xuân Giao; xã Phú Nhuận; Sơn Hà…, Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ cơ sở  đưa nội dung sinh hoạt tuyên truyền về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 vào các  kỳ họp tháng 2, tháng 3 và tháng 6/2021.

NGÀY-1-3-RA-QUÂN-XUỐNG-CÁC-ĐƠN-VỊ-HƯỚNG-DẪN-KÊ-KHAI-WEFOM.jpg

Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng ra quân Tổng điều tra kinh tế ngày 01-3

Hai là: Ban chỉ đạo xã, thị trấn tập trung xây dựng được chương trình kế hoạch phân công cụ thể đối với thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo phụ trách địa bàn điều tra, khi tiến hành điều tra có những tình huống phát sinh cần báo cáo kịp thời cho BCĐ huyện.

Ba là: Ban chỉ đạo các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay những ngày đầu ra quân Tổng điều tra, kiểm tra uốn nắn những sai sót đặc biệt quan tâm những địa bàn có số lượng lớn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, kịp thời rút kinh nghiệm trong những ngày đầu điều tra để đảm bảo chất lượng.

Bốn là: Công tác điều tra phải hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Các xã, thị trấn trong địa bàn huyện phải hoàn thành điều tra giai đoạn 1 trước 30/4/202 (đối với khối hành chính, sự nghiệp, hiệp hội), trước 30/5/2021 đối với khối doanh nghiệp, và hoàn thành điều tra giai đoạn 2 trước 30/7/2021 để BCĐ huyện tổng hợp, kiểm tra lỗi trước khi bàn giao về BCĐ tỉnh./.

 

Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng - Cục Thống kê Lào Cai
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top