Lào Cai: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ nhật, 20/11/2022 14:24

Lào Cai đưa ra mục tiêu đến năm 2025, 100% Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; khoảng 40-50% Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh ứng dụng các hình thức thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

bai-toan-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho_1.jpg

Ảnh minh họa

Phấn đấu mỗi năm tỉnh Lào Cai có trên 200 Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn, tư vấn, kết nối các giải pháp chuyển đổi số, trải nghiêm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Trong đó có 20-30 Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa mẫu điển hình về chuyển đổi số để triển khai nhân rộng. Đó là các mục tiêu mà tỉnh Lào Cai đã đưa ra tại Kế hoạch số 373/KH-UBND  hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã,… trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh đều thuộc đối tượng được hỗ trợ. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, cá nhân thực hiện hỗ trợ, phát triển các công nghệ số, nền tảng số, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã.

Các nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh tổ chức quảng bá, tuyên truyền về nội dung hoạt động của chương trình hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số thông qua các hình thức như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng tài liệu, ấn phẩm, tin bài, ký sự, phóng sự chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội,…. Tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các tài liệu, công cụ, hệ thống đánh giá, quản lý chương trình, các gói hỗ trợ chuyển đổi số. Vận động các Hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia sử dụng các nền tảng số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn. Hỗ trợ các Hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, website có chức năng thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo ngành, lĩnh vực. Hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử,... Đảm bảo an ninh mạng trong quá trình hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển hạ tầng số, cung cấp các dịch vụ số để thúc đẩy chuyển đổi số trong Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện như: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số theo hướng dẫn tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia để xác định chỉ số chuyển đổi số của mình và thực hiện chuyển đổi số; Xây dựng các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số lồng ghép vào Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích, hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo quy định của Trung ương. Xây dựng các nội dung hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế trang trại, Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Sở Công Thương chủ trì thực hiện hỗ trợ Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,…; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý trong lĩnh vực Hợp tác xã nông nghiệp. Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, xây dựng số lượng Hợp tác xã công nghệ số đạt tỷ lệ cao trong tổng số Hợp tác xã nông nghiệp. Tập trung triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp của các Hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh… 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến các Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh biết và tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top