Lào Cai: Giao ban với các doanh nghiệp in và phát hành xuất bản phẩm

Thứ hai, 31/10/2011 09:17

Sáng 28/10/2011, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức họp giao ban với các doanh nghiệp in và phát hành xuất bản phẩm. Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, các doanh nghiệp in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp.

img

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 cơ sở in xuất bản phẩm, 134 cơ sở in lưới, in quảng cáo khổ lớn và photocopy, 27 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm phát triển. Các ấn phẩm xuất bản có nội dung lành mạnh, bám sát nhiệm vụ của ngành, của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tại buổi họp, các cơ sở, doanh nghiệp thống nhất với những đánh giá trong báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các doanh nghiệp cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị Sở tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến các văn bản mới ban hành về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản mới ban hành trong lĩnh vực này sẽ được Sở cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện. Về việc cấp phép hoạt động in, Sở khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Để thuận lợi cho công tác quản lý, Sở yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm gửi báo cáo tình hình hoạt động hàng quý gửi Sở tổng hợp. Công tác giao ban với doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện định kỳ 6 tháng/lần, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

Nguyễn Ánh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top