Lào Cai: Ban hành chính sách hỗ trợ các cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT

Thứ ba, 25/08/2009 09:01

Kể từ ngày 01/8/2009, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được hỗ trợ tối thiểu 975.000 đồng/tháng. Đây là một trong những nội dung được quy định Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

img

Quy định về mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT cụ thể như sau: các cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học được hỗ trợ với hệ số 3,00 (mức cụ thể hiện nay bằng 1.950.000 đồng/người/tháng); trình độ đại học được hỗ trợ hệ số 2,50 (mức cụ thể hiện nay bằng 1.625.000 đồng/người/tháng); trình độ cao đẳng được hỗ trợ hệ số 1,50 (mức cụ thể hiện nay bằng  975.000 đồng/người/tháng).
Quy định trên chỉ áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có bằng chuyên môn về CNTT, điện tử viễn thông, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định phân công nhiệm vụ trực tiếp quản lý và điều hành việc ứng dụng CNTT, viễn thông, quản trị mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan, đơn vị khối Đảng; Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; cơ quan hành chính thuộc khối Nhà nước (cấp tỉnh, cấp huyện); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.
Quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ nhập thông tin, dữ liệu hoặc thuần tuý sử dụng, ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý đã được quy định tại các văn bản khác; cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế các cơ quan chuyên trách về CNTT nhưng không trực tiếp quản lý, điều hành việc ứng dụng CNTT, viễn thông và những người được thuê làm chuyên gia tư vấn về CNTT, viễn thông.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top