Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Thứ tư, 07/02/2018 10:20

Ngày 6/2/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 khóa XII tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

20180207-m9.jpg
 
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham gia ý kiến tại Hội nghị là các đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng các bộ, ngành Trung ương; đại diện Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư Đảng ủy Ngoài nước; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước nhiệm vụ, tình hình mới, đòi hỏi Đảng ta phải sớm có Nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ khó và đặc biệt quan trọng; cần tạo ra cách làm mới, đột phá, khả thi, tạo sự lan tỏa và sức ảnh hưởng lớn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trong bối cảnh tình hình có nhiều thay đổi.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung bám sát, thảo luận, cho ý kiến về nội dung, bố cục, đối tượng… của dự thảo Đề án; chú trọng nhấn mạnh quan điểm với những vấn đề cụ thể như: chống suy thoái, nạn chạy chức, chạy quyền, kiểm soát quyền lực, đẩy lùi những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng…; đóng góp ý tưởng đổi mới, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành giải pháp để tạo nên chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, các đại biểu đi sâu thảo luận về những mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Đề án, nhằm hoàn thiện Đề án theo hướng tinh gọn, khả thi, sát hợp với tình hình thực tiễn, với trọng tâm là nội dung tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.
 
20180207-m10.jpg
 
Hình ảnh tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp thiết của việc xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Đề cương Đề án được chuẩn bị khoa học, nghiêm túc, toàn diện, đề xuất được nhiều nội dung mới về mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Các đại biểu đã phân tích, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong những năm qua, chỉ rõ những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của vấn đề, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến khá toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Trong đó, nhấn mạnh về vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Các đại biểu đề nghị, trong Đề án cần dành một phần thích đáng để đánh giá ưu điểm, khuyết điểm người đứng đầu của các đơn vị, địa phương, bộ ngành trong thời gian qua; có giải pháp trong xây dựng lựa chọn người đứng đầu ở các cấp; xây dựng thể chế để người đứng đầu ở các cấp phát huy được quyền hạn nhưng cũng phải có cơ chế giám sát nhằm hạn chế việc lạm dụng quyền hạn; có phương án trong việc phát hiện, lựa chọn, đào tạo, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ở các cấp cần đảm bảo tỷ lệ và cơ cấu hợp lý. Có ý kiến cho rằng, nếu chưa đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ theo yêu cầu thì không được duyệt hoặc để trống để bổ sung đúng đối tượng.
 
Đánh giá về ưu, khuyết điểm, chỉ rõ những nguyên nhân, những hạn chế, bất cập và yếu kém, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng chạy chức, chạy quyền; các đại biểu đồng ý với các nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, quan tâm đến việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ về công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu việc thành lập Trung tâm tuyển dụng công chức, viên chức cấp quốc gia.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến đóng góp, chỉ đạo bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp thu, sử dụng để hoàn thiện dự thảo Đề án./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top