Lãnh đạo các cơ quan báo chí phía Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Thứ ba, 07/06/2016 08:33

Ngày 6/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Dự kiến Hội nghị này sẽ kéo dài trong hai ngày 6 và 7/6.

20160607-m2.jpg
 
Khung cảnh buổi làm việc
 
Tham dự hội nghị có 250 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách báo chí, xuất bản và Trưởng phòng báo chí, xuất bản các tỉnh thành, Hội Nhà báo của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
 
Mục đích của hội nghị là giúp lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Từ đó các đơn vị, cá nhân vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân mình.
 
Theo Ban tổ chức, việc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết lần này là điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa những chương trình hành động vào thực tế cuộc sống.
 
Ngoài ra, việc học tập Nghị quyết cũng gắn với việc đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái…
 
Trong thời gian làm việc các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề là: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 và phương hướng năm 2016-2020.
 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các thành viên tham gia hội nghị cần nghiên cứu kỹ những kết quả, thành tựu cũng như các mặt còn hạn chế cùng nguyên nhân và kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và thực tiễn 30 năm đổi mới.
 
“Qua đây, từng đồng chí sẽ quán triệt vận dụng vào chức trách nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên… để tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình mới và cả những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn khi thực hiện quán triệt nghị quyết. Đồng thời cũng là cách để chúng ta nêu cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh chống những tư tưởng lệch lạc, sai trái, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…” – ông Võ Văn Phuông nói.
 
20160607-m3.jpg
 
GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
 
Cũng tại Hội nghị, GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.
 
Tại phần trình bày này, GS.TS Lê Hữu Nghĩa cho rằng nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ tới là rất to lớn, nặng nề và đầy khó khăn, gian khổ, do đó nó cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp cả về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo của mình lên cao hơn nữa.
 
Cũng theo GS.TS Lê Hữu Nghĩa, hiện nay các biểu hiện cấp bách, nguy hiểm bao gồm tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn; Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội và những yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành cũng sự tha hóa của một bộ phận cán bộ đã làm giảm lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước.
 
Ông nhận định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những giải pháp quyết liệt đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn cần phải tiếp tục và đẩy mạnh trong thời gian tới.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top