Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bưu điện Trung ương

Thứ tư, 03/04/2013 11:04

Chiều ngày 02/04/2013, Bưu điện Trung ương trực thuộc tập đoàn VNPT đã có buổi báo cáo với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Lê Nam Thắng về hiện trạng tổ chức, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động giai đoạn tới của Bưu điện Trung ương.

img

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son với Bưu điện Trung ương

Đây là buổi làm việc nằm trong chương trình làm việc của Bộ với các đơn vị trực thuộc tập đoàn VNPT để nắm được tình hình hoạt động của các đơn vị này nhằm chuẩn bị cho tiến trình tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay là đại diện chủ sở hữu nhà nước với Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam (VNPT), thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/11/2012 về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Bưu điện Trung ương là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin nhằm đảm bảo liên lạc cho các cơ quan Đảng và Nhà nước; thống nhất hướng dẫn, quản lý kỹ thuật nghiệp vụ và điều hành khai thác Bưu điện hệ I từ Trung ương đến địa phương…

Tại buổi báo cáo, đại diện Bưu điện Trung ương đã trình bày báo cáo chi tiết về hiện trạng tổ chức, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng hoạt động của Bưu điện Trung ương trong thời gian tới. Đối với mạng Bưu chính hệ I, Bưu điện Trung ương là chủ dịch vụ có nhiệm vụ chuyển,phát các thông tin khẩn cấp, bí mật phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Bưu điện Trung ương có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ Bưu chính Hệ 1 cho Lãnh đạo cấp cao và các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mạng tổng đài, truyền dẫn điện thoại cố định 080 là mạng đặc biệt dùng riêng phục vụ thông tin cho sự điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Mạng tổng đài 080 hiện tại sử dụng công nghệ TDM- ISDN băng hẹp, được kết nối với nhau trên kênh dành riêng tạo thành mạng dùng riêng và có cổng kết nối trung kế với tổng đài đường trục quốc gia (VTN), quốc tế (VTI) và tổng đài của mạng công cộng đảm bảo phục vụ thông tin liên lạc thông suốt tới các tỉnh thành trên cả nước và với các quốc gia khác. Đối với mạng số liệu chuyên dùng sau 2 giai đoạn đầu tư đã cung cấp kết nối và dịch vụ cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương với tổng số 4.104 điểm kết nối. Các kết nối đều đảm bảo tính dùng riêng, an toàn, bảo mật và tính dự phòng cao, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt 24/7. Ngoài ra, Bưu điện Trung ương còn quản lý,  vận hành hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước, mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và mạng thông tin vô tuyến sóng ngắn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao Bưu điện Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công ích mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó trong thời gian qua. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Bưu điện Trung ương tiến hành rà soát, xem xét lại một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng mạng 080, giấy phép hoạt động bưu chính... để hoạt động của Bưu điện Trung ương đạt hiệu quả phục vụ cao nhất.

Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top