Lãnh đạo bộ, ngành cần chủ động, trực tiếp tham gia chương trình truyền thông

Thứ tư, 01/06/2011 08:40

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong việc triển khai Kết luận 02-KL/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết 02/NQ-CP, 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 2011, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ.

img

Cụ thể, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp và trực tiếp tham gia các chuyên mục, chương trình truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền và giải thích về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc chủ động thông tin, tuyên truyền và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyền thông về các hoạt động của Bộ, ngành, địa phương theo đúng các quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền trên báo chí phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 2/NQ-CP ngày 9/1/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top