Lạng Sơn giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị trên địa bàn

Thứ ba, 30/08/2022 23:06

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

2022628-u1.png

Ảnh minh họa: (Nguồn Internet)

Cụ thể: Quyết định giao chỉ tiêu cho 16 Sở, ban, ngành của Lạng Sơn với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu là 80%; Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 90% đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 80% với Sở Nội vụ, 70% đối với Sở NNPT&NT, Sở Xây dựng; 60% đối với Sở Tài nguyên Môi trường, và giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 50% đối với các Sở còn lại…

Đối với các UBND huyện: Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn,  Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Đình Lập theo Quyết định, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tối thiểu 80%; Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 50%.

Trong đó: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến được xác định trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh  hồ sơ (cả trực tuyến và trực tiếp); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến được xác định theo số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (cả trực tiếp và trực tuyến) qua dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Các sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trên hệ thống ngành dọc chủ động liên hệ với Bộ chủ quản để được hướng dẫn kết nối và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu tỷ lệ cụ thể cho UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu chung được giao.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện quyết định; kịp thời phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

Minh Phương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top