Lạng Sơn: Ban Chỉ đạo họp đánh giá cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ tư, 25/08/2021 08:32

Ngày 18/8/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác triển khai, thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

lang-son-hop-tong-ket-tdt-1.jpg

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 tiến hành từ ngày 1/3 đến ngày 30/5 đối với các khối: doanh nghiệp; hợp tác xã; cơ quan, đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; hiệp hội. Giai đoạn 2 được tiến hành từ ngày 1/7 đến ngày 31/7 với các khối: cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Tổng số đơn vị tham gia kê khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 được cập nhật trên danh sách nền trong cả 2 giai đoạn là trên 34.000 đơn vị.

Kết quả thực hiện của cả 2 giai đoạn, các đơn vị tham gia đã hoàn thành kê khai gồm: 2.685/2.687 doanh nghiệp; 787/788 đơn vị sự nghiệp; 91/91 hiệp hội; 94/94 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Riêng đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đã hoàn thành 28.704/30.343 cơ sở, còn 1.639 cơ sở không thu được phiếu, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cơ sở tạm ngừng hoạt động khiến điều tra viên không gặp được chủ cơ sở.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có vai trò quan trọng trong việc đánh giá quy mô kinh tế của tỉnh. Đây là cơ sở để hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.  Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp và các đơn vị liên quan cần khẩn trương khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện tổng điều tra. Đặc biệt tập trung rà soát lại số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, có phương pháp thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, đối với khối doanh nghiệp, giao Cục Thống kê tỉnh phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh thông tin đúng bản chất, quy mô thực tế; đối với hộ kinh doanh cá thể, ban chỉ đạo các huyện, thành phố cần khẩn trương xác minh tình trạng hoạt động của các hộ và tiến hành thu thập thông tin chính xác; Cục Thống kê tỉnh cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để nâng cao chất lượng điều tra.

lang-son-hop-tong-ket-tdt-2.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ban chỉ đạo các cấp cần quyết liệt, sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và trưởng ban chỉ đạo các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về chất lượng các thông tin thu thập.


 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top